Kontakt

Kontakt

środa, 29 lipca 2015

SEKS

Seks

Akt seksualy, traktowany w sposób poważny nazywany jest „świętym aktem” . Mędrcy, którzy mieli świadmość ogromnej energii jaka znajduje podczas aktu seksualnego swój upust , nie nadużywali go. Preferowano życie w ascezie, które dawało gwarancję zachowania siły twórczej, nie marnotrawionej na bezużyteczny orgazm.
Tak forma wyrażania uczuć, miłości między partnerami ( łączenie duszy i ciała) , to świadomość energii, myśli, miłości i celów aktu seksualnego… bo jaki cel ma akt seksualny "zaliczony" na szybko z przypadkowym partnerem?  Byle gdzie, byle jak, byle z kim?
Prawdziwy, dojrzały seks łączy duchowość partnerów z wolnością, miłością, prawdą, prawością i kreatywnością.
Prawdziwy akt seksualny, to siła , wzajemna twórczość tak silna jak potężne są punkty mocy i energii. Energia i moc są zaporą dla innych ludzi, bronią tych dwoje przed przeciwnościami życia zewnętrznego. W silnych energetycznie i zespolonych związkach ( związkach jedności) nigdy nie dochodzi do zdrady. Partner dojrzały emocjonalnie, który znalazł doskonałą drugą połowę nigdy nie ma takiej potrzeby, ponieważ tzw zdrada zawsze działa przeciwko niemu, destrukcyjnie, osłabiająco, nijak.
Dojrzały seks, to dynamiczny przepływ energii twórczej przez dwa ciała, które stają się jednością.
Jak wygląda sytuacja współcześnie?
Między partnerami nie ma więzi tworzącej związek. Prym wiedzie przypadkowość, zauroczenie. Nie są wymagane uczucia, miłość, nie ma pożądania, nie ma łączenia myśli, duchowości...jest zaspakajanie potrzeb. Straszne, zważywszy na konsekwencje. Taki rodzaj seksu bardzo często ma podłoże zysku, ofiary ( bo ktoś nią jest zawsze). Seks pozbawiony człowieczeństwa, ducha, wrażliwości. Bardzo często jeden z partnerów jest zupełnie nieświadomy , że na wstępie zostaje pozbawiony miłości, wartości, a na koniec duszy. To akt fizyzczny . Na nic więcej liczyć nie możemy. Dla drugiej strony często taka forma rozładowania emocji staje się nałogiem.
Dlaczego tak się dzieje?
Stajemy się ofiarami bezgranicznie ufając reklamie, źle pojmowanej wolności, wyzwoleniu, nowoczesności, nagości, które prowadzą do demoralizacji i utraty sił życiowych. Tak niszczy się dzisiaj kobiety, dzieci , młodych mężczyzn .
Zapamiętajmy! Niszcząc święty akt seksualny , idee wierności  niszczymy samych siebie. Nie ulegajmy pokusie i chęci doświadczania czegoś, czego nie rozumiemy. Miłość nigdy nie jest formą pożądania. Miłość rodzi się w duszy, potem w sercu, a na końcu w rozumie.
Szukając czystej miłości kreujesz i wygrywasz. Szukając doświadczeń i seksu , zatracasz siebie i przegrywasz z kretesem.


"Każdy człowiek posiada swoje ciało, i jest za nie odpowiedzialny. Konsekwencją nadużycia  wynikającego ze słabej woli , jest upadek....Upadek zawsze wiąże się z utratą duszy . Doświadczenie seksualne jest początkiem drogi do nikąd..."
Roscrucian Cosmi , str.471.
Testy ajurwedy dla pacjenta: ewazet4@gmail.com

środa, 15 lipca 2015

Nie pij mleka! OSTEOPOROZA - epidemia może być zażegnanaTesty ajurwedy dla pacjenta: ewazet4@gmail.com

Czy Coca Cola szkodzi - Cała prawda | Film Dokument Lektor PL - Ateizm U...Testy ajurwedy dla pacjenta: ewazet4@gmail.com

Przemysł spożywczy i uzależniające jedzenie - napisy PLTesty ajurwedy dla pacjenta: ewazet4@gmail.com

Czemu jedzenie sprawia, że chorujemy - Robyn O'Brien - napisy PL [TED Ta...Testy ajurwedy dla pacjenta: ewazet4@gmail.com

Siła umysłu

Dzisiaj tylko film bo jest w nim właściwie wszystko. Ślepa wiara w tabletkę szczęścia . Czy rzeczywiście każda tabletka jest lekiem na całe zło???
https://www.youtube.com/watch?v=4cRTAcmx1UI


Testy ajurwedy dla pacjenta: ewazet4@gmail.com

czwartek, 9 lipca 2015

Założenia ajurwedy

W założeniach medycyny ajurwedyjskiej człowiek stanowi jedność z kosmosem (Wszechświatem). Ludzki organizm to zatem mikrokosmos, który jest odzwierciedleniem makrokosmosu i jednocześnie w nim się zawiera. W wymiarze kosmicznym wszystko pozostaje w dynamicznej równowadze. Najistotniejszym czynnikiem we Wszechświecie jest ruch.
Medycyna ajurwedyjska to medycyna holistyczna. Rozważa całokształt ludzkiej egzystencji, a dolegliwości człowieka uznaje za dysharmonijny ruch energii pomiędzy różnymi elementami ciała i ducha. Nie szuka więc choroby, a raczej przyczyny zaburzenia energii krążącej w ciele i tę przyczynę stara się zlikwidować, by przywrócić naturalny przepływ. Stąd też pierwszym żywiołem we Wszechświecie jest powietrze, forma ruchu, a podstawową energią konstytucji organicznej jest Vata. Powietrze jest pierwiastkiem przynależnym do każdego następnego żywiołu i w nim się zawiera. Dlatego też medycyna ajurwedyjska skupia się bardziej na przepływie, czyli ruchu prany w ciele, a więc energii witalnej, jeszcze inaczej definiowanej jako funkcyjność poszczególnych narządów i ich wzajemnych relacji. Stąd wynika zróżnicowanie tego systemu medycznego w stosunku do systemu zachodniego, gdzie z kolei bardziej koncentruje się na narządach anatomicznych, bez ich wzajemnych powiązań, a tym bardziej bez uwzględniania ich treści energetycznej.


Inny ważny punkt medycyny ajurwedyjskiej to odniesienie zaburzeń organizmu do poziomu emocji. Różne emocje mają wpływ na funkcjonowanie poszczególnych narządów. Weźmy np. emocję typu gniew, agresja, która pielęgnowana przez długi okres może przynieść poważne dolegliwości wątroby i pęcherzyka żółciowego. Ale to też funkcjonuje odwrotnie: uszkodzenie wątroby może powodować wzmaganie się emocji gniewu. Jest to relacja na zasadzie wzajemnego rezonansu: emocja – dysfunkcja organu, organ-emocja.

Najbardziej fascynująca w medycynie ajurwedyjskiej wydaje się jej wnikliwość w badaniu związków między zaburzeniami w organizmie a ich przyczynami. Bardzo poważnie traktuje się wpływ takich elementów jak warunki klimatyczne, środowiskowe, relacje, styl życia, odżywianie, rytm snu i wypoczynku, ich ilość i jakość, aktywność fizyczna, stan psychiczny, ogólna sytuacja życiowa pacjenta. Te elementy to jednocześnie potencjalne przyczyny zaburzeń zdrowotnych. Na nasz stan zdrowia w niemalże 80% wpływa dieta. To my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasz stan zdrowia. Dla człowieka zachodu takie podejście do zdrowia wydaje się niemalże abstrakcyjne i jest trudne do zaakceptowania.
Medycyna ajurwedyjska należy do systemu profilaktyki zdrowotnej, jest zatem medycyną edukacyjną, zapobiegawczą. Wychodzi ona z założenia, że świat został stworzony doskonały i nic nie należy ulepszać a jedynie żyć w zgodzie z prawami natury. Lekarz ajurwedyjski jest więc w pewnym sensie nauczycielem i przewodnikiem duchowym.
Testy ajurwedy dla pacjenta: ewazet4@gmail.comwtorek, 7 lipca 2015

Zdrowie to szczęście.

 Według ajurwedy zdrowie to stan równowagi między ciałem, duchem i umysłem, choroba zaś oznacza zakłócenia w ich funkcjonowaniu. Praktyki ajurwedyjskie służą nie tylko wyeliminowaniu doraźnych, konkretnych problemów zdrowotnych, ale przede wszystkim mają pomóc w zapobieganiu im i długofalowym utrzymaniu dobrej kondycji psychofizycznej. 


W czasie leczenia próbuje się dojść do przyczyny choroby, analizując m.in. tryb życia pacjenta, jego konstytucję energetyczną (według ajurwedy istnieją trzy główne typy energii obecne w każdym organizmie: vata, pitta i kapha, które powinny być w stanie równowagi), uwarunkowania genetyczne, aktualną sytuację życiową itp. 
Ważne są nie tylko objawy somatyczne, ale także emocjonalna i duchowa sfera życia człowieka Jakże ważna w dzisiejszym pędzącym trybie życia. Czy to trudne? Nie, to dogadzanie i dbanie o samego siebie:-)                                    Medycyna ajurwedyjska opiera się na metodach naturalnego uzdrawiania                    wykorzystuje ziołolecznictwo, zabiegi na ciało mające na celu oczyszczanie organizmu
           z    toksyn tak fizycznych, jak i mentalnych, regenerację organizmu, a tym samym zapewnienie            powrotu do pełni zdrowia. Nieodłącznym elementem procesów zdrowotnych jest zastosowanie odpowiednio skomponowanej diety, uwzględniającej typ ciała jak też obecnie występujące zaburzenia. 

                                                                       


terapie dla pacjenta : ewazet4@gmail.com

Archiwum bloga